ECOG - Urząd Miejski w Wołowie

Urząd Miejski w Wołowie
Obsługa Osób Głuchych
Sąd Okregowy
w Katowicach
Przejdź do treści
Urząd Miejski w Wołowie
z obsługą tłumacza języka migowego
Urząd Miejski w Wołowie w zakresie obsługi osób niesłyszących
obsługuje Europejskie Centrum Obsługi Głuchych
Urząd Miejski w Wołowie
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
Realizując ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.2020 r.1062 j.t.) oraz Ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2017.1824 j.t.), Urząd Miejski w Wołowie umożliwia bezpłatne korzystanie z usługi tłumacza języka migowego.  Jeżeli osoba niesłysząca lub niedosłysząca chce załatwić swoją sprawę
w  budynku Urzędu Miejskiego w Wołowie , skorzystanie z usługi jest bezpłatne.

Szukaj miejsc oznaczonych - oznaczeniem systemu komunikacji Równość Człowieka Głuchego:
Urząd Miejski w Wołowie - formularz kontaktowy dla Osoby Głuchej

© ECOG.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone 2022
Wróć do spisu treści